Camera hồng ngoại bán cầu 1.0MP, 1.3MP, 2.0MP, 3MP - MyIT Việt Nam

Camera bán cầu